Kynologie OMS Kladno – ohlédnutí za uplynulou sezónou 2011

 

Stejně jako na jiných okresech začíná kynologická sezóna i u nás na kladensku  jarním svodem. Ten proběhl, jako již tradičně v krásném prostředí v penzionu v Žilině spolu s okresní přehlídkou trofejí  dne 9.4.2011. O velmi kvalitní a poutavé posouzení 37 jedinců plemen ohařů a 29 malých plemen se postaral rozhodčí pan Petr Buba.                                                                                                                                                                      O měsíc později  7.5.2011 pořádal OMS Kladno zkoušky vloh ohařů a malých plemen v Blevicích u Slaného. Zde se posuzování disciplín u ohařů ujali pánové Zbyněk Kougl a Ladislav Kapitán a u skupiny malých plemen pan Urban Michal a Květoslav Kapoun. Jako vrchní rozhodčí byl jmenován pan Josef Procházka. Zkoušek se zůčastnilo 6 ohařů a 7 psíků ostatních plemen.      Posuzování bylo kvůli náročnosti terénů velmi obtížné a někteří psíci bohužel neuspěli tak, jak si jejich vůdci představovali. Vítězem mezi ohaři se stal pes KO Ar z Lánských polí vedený panem Stanislavem Datlem a u malých plemen fenka AC Cheryl  z Horní lipky s Vůdkyní Lucií Sýkorovou.                                                                                                                       V červnu nás čekaly akce dvě a to ZN a BZ. Zkoušky z norování na noře v Třebízi dne 4.6.2011 byly, jako již tradičně, velmi dobře připraveny a pro kolektiv rozhodčích v čele s panem Václavem Šímou dále ve složení pan Josef Macák a Viktor Veselý bylo velmi příjemné posuzovat výkony norníků připravovaných  na trénincích, které předcházejí zkouškám týmem zkušených normistrů v čele s panem Pavlem Hartmanem. Zkoušek se účastnilo 14 budoucích norníků. S plným počtem bodů a nejlepším dosaženým časem se jako první umístil psík  JRT Merlin Happy Florén s vůdcem  Jířím Pekárkem.                    Dne 11.6.2011 v honitbě Slaný MS Smečno  proběhly barvářské zkoušky. V tomto sdružení mají členové s pořádáním zkoušek letité zkušenosti a tak bylo vše pečlivě připraveno a zkoušky mohly vypuknout. Přihlášeno  bylo 7 psů a tak tým rozhodčích vedený panem Václavem Šímou dále ve složení  Řezba Jaroslav, Macák Josef, Neubauer Jan a Petáň Martin měli vcelku snadné posuzování. Vítězem se stal pes Jez. Dl.standard Andy ze Záhorských luk vedený paní Lucií Pelákovou.                                                                       Po téměř dvouměsíční pauze byly uspořádány v honitbě Řisuty speciální zkoušky z vodní práce. Přes počáteční obtíže s vlastníky rybníku, na kterém zkoušky probíhaly, se podařilo kolektivu z MS Skalka-Řisuty uspořádat pro 18 přihlášených psů a jejich vůdce velmi příjemné zkoušky v prostředí odpovídajícím náročnému poslání loveckých psů při lovu vodní pernaté zvěře. Jako vrchní rozhodčí byl delegován pan Pavel Novák a ve skupinách jednotlivé disciplíny posuzovali pánové rozhodčí Černý Václav a Sobín Josef, ing Novák Jiří a Jerman František, Kougl Zbyněk a Macák Josef. Rozhodčí měli možnost posoudit, jak vůdci své svěřence na náročné zkoušky připravili a zhodnotit práce psů i vůdců. Bohužel všichni v náročném testu neobstáli, ale věřím, že nedostatky,které vedly k odvolání psíků či klasifikaci neobstál  povedou vůdce k větší píli při práci s jejich čtyřnohými svěřenci. Nakonec  se po sečtení bodů a vyhodnocení prací stal vítězem pes LR Aza Wood Passion vedený panem Miroslavem Kubičkou.                                     V polovině září 10.9.2011 se konalypodzimní zkoušky ohařů a malých plemen se zadáním titulu CACT pro ohaře v honitbě Bakov. I zde sehraný kolektiv členů HS Dolín odvedl při přípravě zkoušek výbornou práci a v milé atmosféře umožnili uspořádat skvěle připravenou kynologickou akci.     Ráno nastoupilo ke zkouškám 12 ohařů a 3 jedinci malých plemen. Vrchním rozhodčím byl opět jmenován pan Josef Procházka a jeho tým posuzoval ve složení  Zbyněk Kougl a Ladislav Kapitán, Sobín Josef a  ing Novák Jiří posuzovali výkony ohařů a Josef Macák a Viktor Veselý práce psů malých plemen. Terény i zvěř byly dobře připraveny a tak bylo posuzování příjemné a rychle utíkalo. Při vyhlašování výsledků se na místech vítězů představily v ohařích pes KO Gero z Visálku vedený panem Jaroslavem Pechem a v malých nejlépe v konkurenci retrieverů obstála fenka Jez.drs. –trpasličího Vendulka Valentýnka s vůdkyní Kateřinou Benediktovou.                                                                                                                                                                                                  Jak se září chýlilo do své druhé poloviny byl čas na druhé zkoušky z norování tradičně konané na umělé noře Kožova Hora u Kladna. Jméno nory má mezi příznivci norníků svůj zvuk, vždyť na Kožovce se začalo norovat již před 45 lety. Úlohy hostitelů se zde již po několik let úspěšně zhostili členové MS Družba-Velká Dobrá a jim patří dík za zajištění zázemí pro úspěšné pořádání zkoušek. Na zkoušky se přijelo se svými vůdci představit 14 norníků, aby předvedli, jak se na noře na zkoušky pod vedením normistrů pánů Jana Šlosara, Pavla Maška, Miloslava Bouši a Viktora Veselého pečlivě připravili. Posuzování bylo pro dvojici rozhodčích Pavla Maška a Viktora Veselého pod dohledem vrchního rozhodčího pana Václava Šímy příjemě stráveným dopolednem. S plným počtem bodů a nejrychlejším časem se na prvním místě umístila fenka JGT Irga Vakuc s vůdkyní Sabinou Neckářovou.                                Závěrem sezóny se 22.10.2011 tradičně staly druhé podzimní zkoušky OMS Kladno, které byly ve vynikající kvalitě uspořádány členy MS Páleček v honitbě Stradonice. Rozhodčí v čele s panem Josefem Macákem posuzovali skupiny ohařů ve složení Pavel Novák, Štefunda Jan, Kubát Jiří a Šíma Václav, práce psíků malých plemen hodnotili pánové ing Hamřík Jan a Viktor Veselý. Ke zkouškám nastoupilo 10 ohařů a 6 psů malých plemen. Počasí a terény odpovídaly pozdnímu podzimu a některé disciplíny těžce prověřily připravenost účastníků na těžkou práci loveckých psů. Tomu odpovídala i účast na odpoledním slavnostním vyhlášení, kterého se účastnila slabší polovina ráno nastoupivších psů. Po celodenním klání s na stupních vítězů stanuly za ohaře fenka POI Chessy Blahud s vůdcem Zdeňkem Koubou a za malá plemena NK Ero od Petrboka s vůdcem Ivanem Petrbokem.

 

 
                Jak vidno, každá kynologická sezóna OMS Kladno je velmi pestrá a náročná a je zde na místě v neposlední řadě poděkovat všem, kteří se na přípravě všech akcí podílejí a přispívají svou troškou do mlýna. V dnešní době, kdy drobné zvěře v našich honitbách ubývá, se uspořádání zkoušek stává stále náročnější a už jenom umožnění vstupu do honiteb při realizaci zkoušek loveckých psů se stává pro mnohé OMS velkým problémem. Proto chci zde ještě jednou všem uživatelům honiteb, kteří se aktivně na okrese Kladno na pořádání těchto akcí podílejí, jménem KK OMS Kladno velmi poděkovat. Dále nesmíme zapomenout na naše sponzory, kteří poskytují hodnotné ceny pro úspěšné účastníky zkoušek fi Bracco s.r.o. a fi. Psí království. Nakonec si dovolím už jen popřát do nadcházející sezóny, která začne 31.3.2012 opět v Žilině jarním svodem všem přátelům lovecké kynologie mnoho úspěchů a krásných zážitků s jejich čtyřnohými svěřenci.
 
Myslivosti a kynologii zdar!
 
Předseda KK OMS Kladno Viktor Veselý