Hubení hraboše polního plošným rozhozem Stutoxu

08.08.2019 16:56

Plošná aplikace toxického jedu proti hrabošům

Plošná aplikace toxického jedu proti hrabošům

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský povolil (ÚKZUZ), rezortní organizace Ministerstva zemědělství, v souvislosti se zvýšeným výskytem hraboše polního, povolil na ochranu rostlin, od 5. srpna do 2. prosince 2019, omezené a kontrolované použití přípravku Stutoxu II (5114-0). Aplikace přípravku musí být nahlášena nejpozději 3 dny před zahájení aplikace přípravku ÚKZUZ a v případě, je - li ošetřovaný pozemek součástí honitby i uživateli honitby. Na zemědělské půdě, v ovocných sadech, vinicích, remízcích a polních příkopech mohou zemědělci rozmístit výrazně toxický jed. Dle České ornitologické společnosti plošná aplikace ohrožuje i další druhy živočichů např. polní ptáky. Ministerstvo životního prostředí reaguje na rozhodnutí ÚKZUZ. Aktivovalo Českou inspekci životního prostředí, aby případy šetřila a případné porušení zákona o ochraně přírody postihovala. Ornitologové žádají veřejnost o nahlášení při nálezu živočicha s podezřením na otravu.I my na sociálních sítích evidujeme první fotografie uhynulých zajíců. Uživatel honitby, kde k případu došlo, řeší tento případ s Policii ČR. V tuto chvíli dochází k rozboru uhynulé zvěře. Až na základě výsledků lze informovat veřejnost, co bylo příčinou uhynutí. Aktuálně jsme domluvili spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti v Jilovišti, která se bude s námi podílet na rozborech uhynulé zvěře. Žádáme uživatelé honiteb, aby nás informovali, kde by hrozila otrava zvěří tímto toxickým jedem na adrese: stepanka.fiserova@cmmj.cz. Budeme monitorovat případný rozsah škod.

Autor: AG

Okres Kladno patří mezi okresy, kde bylo použití Stutoxu povoleno.

Uživatelé honiteb, postupujte podle instrukcí v uvedeném článku. Hlašte případy, kdy Vám aplikace nebyla zemědělci předem ohlášena. Zajistěte případnou otrávenou zvěř i jiné živočichy a jejich nález ohlašte na ČMMJ a také na OMS, abychom mohli informovat příslušné orgány státní správy.