Děti a mládež

Myslivecký kroužek

18.10.2017 18:47

OMS Kladno se trvale snaží získat pro myslivost děti a mládež. Předseda a jednatelka  poměrně často navštěvují mateřské a základní školy, ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Čabárna se uskutečnily už dva úspěšné Dětské dny s myslivostí.

Podařilo se "rozjet" i myslivecký kroužek, který jsme otevřeli s centrem Labyrint - Spirála v Kladně. Zatím má málo členů. Věříme ale, že se zájem zvýší a kroužek se udrží. Všechny děti ve věku od 10 let do kroužku srdečně zveme.

Ve Fotogalerii naleznete snímky ze druhé schůzky kroužku 18. října 2017. 

Připravujeme myslivecký a sokolnický kroužek

18.09.2017 18:34

ČMMJ OMS Kladno ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Čabárna, přirpavují zahájení mysliveckého a sokolnického kroužku. Kroužek je určen pro děti starší, než 8 let. Bude se konat 1x za 14 dní, vždy ve středu od 15 do 17 hodin v Záchranné stanici zvířat Čabárna. Kroužek je zdarma.

Děti se seznámí s činností mylivců a sokolníků, se životem a ochranou zvěře, s péčí o ni. 

Přihlášky lze podat telefonicky nebo emailem  na OMS Kladno.

První schůzka se uskuteční 1. listopadu 2017 od 15 hodin v budově Záchranné stanice živočichů Čabárna.

Dětský den s myslivostí 2017

18.04.2017 15:13

Po úspěchu loňského dětského dne  připravuje tuto akci ČMMJ OMS Kladno letos znovu. Uskuteční se 10. června ve spolupráci a v prostorách Centra ekologické výchovy Čabárna, za finanční pomoci Magistrátu města Kladna.

Podrobné informace budou včas zveřejněny. Těšíme se na hojnou účast dětí i jejich rodičů.

Dětský den s myslivostí

ČMMJ,z.s., Okresní myslivecký spolek Kladno, uspořádal 11. června 2016 spolu s Centrem ekologické výchovy Kladno – Čabárna „Dětský den s myslivostí“. Finančně tuto akci podpořil Magistrát města Kladna.

Dětský den se uskutečnil v areálu CEV. Jeho pracovníci mají s pořádáním akcí pro děti bohaté zkušenosti a potřebné vybavení. Spolu s myslivci se zasloužili o úspěch celé akce. Navštívilo ji celkem 62 dětí se svými rodiči.

Na osmi stanovištích si děti zkusily střelbu z luku a ze vzduchovky, vyzkoušely si práci s dalekohledem při vyhledávání maket ptáků v okolních stromech, shlédly ukázku vábení zvěře, na výstavce poznávaly ptáky a zvířata, vyrobily si masky v podobě zvířat.

Největší zájem upoutaly ukázky výcviku loveckých psů a vystoupení sokolníků. Tři němečtí krátkosrstí ohaři Jaroslava Pecha předvedli dokonalou poslušnost i práci při přinášení , na vlečce a dosledu. Dětem se líbil také labrador slečny Martiny Náprstkové.

O sokolnictví a loveckých dravcích velmi zajímavě hovořil Ladislav Hokr. Dětem představil sokola, raroha, káni Harrisovu, orla skalního   a výra sibiřského. Snad největší pozornosti se těšila poštolka vrabčí paní Stanislavy Ledvinkové.

Děti si na každém pracovišti nechali potvrdit do legitimace účast a splnění jednoduchých úkolů. Za to pak byly odměněny malým dárkem.

Celým dnem účastníky provázeli osvědčení trubači Ing. Zdeněk Ešner a Jaroslav Luka.

Přestože občas drobně zapršelo, náladu to nikomu nezkazilo. A to i díky tomu, že se bylo  kam schovat a že nad ohníčkem si mohl každý připravit něco dobrého.

Dětský den se vydařil, dětem se na něm líbilo. A určitě přispěl u dětí i jejich rodičů k pozitivnímu pohledu na myslivost i myslivce.

Ing. Petr Frühauf