Myslivecká komise

Myslivecká komise

04.05.2113 12:01
  Myslivecká komise předseda Adam Pavel MS Žilina člen MVDr. Uldrych Jiří MS Třebichovice člen Dluhoš Ladislav MS Kyšice

Výstava trofejí a jarní svod loveckých psů v Žilině 2013

16.10.2013 11:36
  První dubnový víkend uspořádal Magistrát města Kladna a Magistrát města Slaného ve spolupráci s OMS Kladno a myslivecké sdružení Smejcenina-Žilina  Okresní přehlídku spárkaté zvěře. Letošní ročník byl slabší s Kladenské části nepředložily trofeje tři honitby a ze Slánské dvanáct....

Bodové limity pro udělování medailí k jednotlivým trofejím

04.05.2013 12:00

Zásady správného chovu pro subjekty chovající ptáky (drůbež) pro zazvěření

04.05.2013 11:56
  Zásadami správného chovu pro subjekty chovající ptáky (drůbež) pro účely zazvěření (dále jen „Zásady“) je soubor veterinárně hygienických opatření, jejichž cílem je ochrana chovů před zavlečením onemocnění nakaženou drůbeží, volně žijícími ptáky, osobami nebo dopravními prostředky. Tyto...