Kulturní komise

Myslivecké obřady, myslivecká vyznamenání

05.06.2013 10:06
Myslivecké obřady, myslivecká vyznamenání   Myslivecké ceremoniály a tradice   Pasování na lovce   V současné době lze pasování na lovce provádět po ulovení těch druhů zvěře, za které lovci náleží úlomek, tj. veškerá spárkatá zvěř obojího pohlaví, ze zvěře pernaté...

Myslivecké desatero

05.06.2013 10:04
MYSLIVECKÉ DESATERO   I.   BUĎ VŽDY, VŠUDE A ZA VŠECH OKOLNOSTÍ MYSLIVCEM TAK, JAK ZÁKON, PŘEDPISY A MYSLIVECKÉ ZVYKY KÁŽÍ A JAK JSI V NICH VYCHOVÁN A POUČEN BYL!   II.   KE ZVĚŘI SE CHOVEJ ŠETRNĚ, CHOVEJ JI, ZUŠLECHŤUJ A...