Veterinární okénko

Zhoršující se nákazová situaci a rozšiřování afrického moru prasat

13.02.2014 11:08
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj   Černoleská 1929, 256 38 Benešov Tel.: +420 317 742 033 Fax: +420 317 742 037 elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvss@svscr.cz ID datové schránky: wx98b5p   Naše č. j.:...

Aujeszkyho choroba

05.12.2013 08:07
Je na místě se bát se psem v lese? Ano, pokud bude dotyčný volně pobíhat, popřípadě štvát zvěř, musí majitel počítat s možným postihem. Pokud jde o možné riziko nákazy výše zmíněnou Aujeszkyho (ACH) chorobou, týká se riziko zejména psů loveckých, kteří se mohou dostat do kontaktu s divokými...

Antiparazitární léčba pro rok 2013

21.12.2012 19:34
  Vzhledem k tomu, že Česká republika je státem, kde je aplikována antiparazitární léčba volně žijící zvěře léčebnými přípravky, u kterých je nutné dodržet ochrannou lhůtu pro konzumaci masa ulovené volně žijící zvěře, je nutné zajistit jednotný postup při aplikacích těchto léčiv. Z tohoto...

Auijeszkyho choroba(ACH)

17.05.2012 12:10
  Aujeszkyho choroba ( ACH )      Protože doposud není k disposici spolehlivá vakcína proti ACH, měli by psovodi dodržovat určité zásady, které zmírní riziko nakažení psů. Tyto zásady jsou:      1.     Zásadně nekrmit psy syrovou zvěřinou černé...

Důležité informace k odběrům vzorků svaloviny na trichinoskopii 2012

17.05.2012 12:08
  uďte pozdraveni všichni na úseku myslivosti v okrese Kladno,   V příloze Vám zasílám po konzultaci s SVÚ Praha správně vyplněný vzor žádanky o vyšetření na svalovce (jako vzor vybrána objednávka MS Žilina).Objednávku vystavte 2 x. Uživatel honitby by si měl  vytvořit mustr a...

Lišky - zástřelné

28.02.2012 12:09
  Buďte pozdraveni,   až do odvolání VI Kladno nyní zastavuje odběr střelených lišek v rámci akce zástřelné podle Metodiky kontroly zdraví pro rok 2012.   Pokračování odběru střelených lišek opět začne v podzimních termínech tohoto roku.   Pro tento rok je stanoven...