Africký mor prasat

27.06.2017 17:14

Africký mor prasat a možnosti předcházení této nákaze

(Informace Státní veterinární správy, Slezská 7/100, Praha 2, 120 5

Africký mor prasat (AMP)

-        je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat

-        je charakteristický vysokou, téměř 100 % letalitou

-        je přenosný přímým kontaktem, exkrementy a sekrety nakaženého zvířete nebo prostřednictvím klíšťat na prase domácí i divoké

-        se projevuje vysokou horečkou až 42 °C, která může podle průběhu trvat i několik dnů a krváceninami v podkoží

-        se dále projevuje u prasnic  zmetáním

-        charakterizuje výrazné zvětšení sleziny na rozdíl od KMP, krváceniny  v mízních uzlinách, ledvinách a dalších vnitřních orgánech
 

Možnosti předcházení této nákaze

Chovatelé hospodářských zvířat

-        dodržovat ve svých chovech zásady biologické bezpečnosti

-        zamezit vniknutí divokých prasat do areálu hospodářství, případně jejich kontaktu s krmivem a stelivem

-        respektovat zákaz používání kuchyňských odpadů ke krmení zvířat

Myslivci

-        věnovat zvýšenou pozornost uloveným divokým prasatům, zda se u nich neprojevily některé výše popsané příznaky

-        nález většího množství uhynulých divokých prasat okamžitě hlaste na místně příslušnou Krajskou veterinární správu, která zajistí odběr vzorků a jejich transport do laboratoře

 

V České republice se africký mor prasat nikdy nevyskytoval. Vakcinace prasat proti této nákaze je jednak zakázána legislativou a vakcína neexistuje. V Evropě se dlouhodobě africký mor vyskytuje na Sardinii. Jedná se však o izolovanou lokalitu, odkud se nákaza dále nešíří. V roce 2008 byl africký mor prasat potvrzen v Azerbajdžánu. Odtud se nákaza postupně šíří přes Rusko, až v letošním roce byla potvrzena v Litvě, z čehož vyplývá reálné nebezpečí i pro Českou republiku.

Další informace o africkém moru prasat včetně kontaktů na jednotlivá regionální pracoviště, naleznete na webu Státní veterinární správy ČR http://www.svscr

PODROBNÉ INFORMACE NALEZNETE NA WEBU ČMMJ. JE VELMI DŮLEŽITÉ JEJ SLEDOVAT!