Chovatelská přehlídka 2022, informace

07.04.2022 11:13

Ve dnech 1. až 3. dubna se v sokolovně – penzionu Žilina, opět konala chovatelská přehlídka trofejí okresu Kladno. Předloženo bylo 151 srnčích parůžků, 16 trofejí jelena evropského a 5 jelena sika,

4 daňka, 7 muflona a zbraně jednoho kňoura. Pořadatelem přehlídky jsou orgány státní správy myslivosti, Magistrát města Kladna a Městský úřad Slaný. Organizačně se na ní podílí Okresní myslivecký spolek ČMMJ,z.s. Kladno. Největší podíl na organizačním a materiálním zabezpečením akce mají členové Mysliveckého spolku Smejcenina Žilina.

Současná právní úprava pořádání chovatelských výstav je založena na dobrovolnosti. Kdo trofeje nepředloží, nemůže být k tomu přinucen, ani postižen. To vede k tomu, že počet honiteb, které výstavu ignorují, je vysoký. Honiteb kladenské části okresu je 22. Trofeje nepředložily tři. Ve slánské části jsou 23 honitby. Trofeje nepředložilo 11 honiteb. Třetina honiteb tedy zůstala mimo.

To celou akci velmi znehodnocuje.

Je třeba se vyjádřit také k úrovni zpracování předložených trofejí. Ačkoliv k posouzení chovnosti je třeba určit stáří zvěře, které je nemožné bez spodní čelisti, mnozí lovci ji nepředkládají.

Zarážející je i přístup některých lovců k vlastní kvalitě zpracování trofejí. Ne úplně perfektní vybělení by se ještě dalo omluvit. Ne každý dokonale zná postupy při přípravě a bělení lebky ( ale měl by si je osvojit ). Když jsou ale nedokonale a nedbale odstraněny z povrchu a dutin zbytky tkáně, lebka zapáchá a poskytuje vhodné prostředí například pro vývoj molů a dalších škůdců, nelze takový přístup označit jinak, než jako neomluvitelný, nedbalý. Je to neúcta k trofeji i k mysliveckým tradicím. Doufám jen , že tato kritika přiměje ty, kterých se týká, ke zlepšení a ne nepředložení trofejí na příští přehlídku.

Jsme přesvědčeni, že chovatelské přehlídky mají pro myslivce svůj význam. Označení posuzované trofeje zelenou nebo černou tečkou nemá sloužit k postihu těch lovců, kteří se dopustili omylu. To se může stát. Uživatel honitby měl ale zpozornět, když se tyto chyby opakují. A to obyčejně u předčasně ulovených, nadějných jedinců.

Přes uvedené výhrady můžeme letošní přehlídku i s ní spojený jarní svod loveckých psů za zdařilé a přínosné akce. A snad se dočkáme toho, že připravované ( a stále odkládané ) změny v myslivecké legislativě přinesou v pořádání přehlídek pozitivní změny.