CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ

13.03.2018 17:03

 

 ke stažení v pdf 

 
Chovatelská výstava trofejí 2018
Ve dnech 6. až 8. dubna 2018 proběhne v Penzionu Žilina tradiční
výstava trofejí. Je to příležitost, kdy se mohou setkat myslivci
z honiteb okresu Kladno, porovnat výsledky své práce v chovu
spárkaté zvěře a vyměnit si zkušenosti. Bohužel, zástupci některých
honiteb tuto akci dlouhodobě ignorují. Je třeba vědět, že hlavními
organizátory jsou orgány státní správy myslivosti. Podílejí se na ní
ČMMJ,z.s., Okresní myslivecký spolek Kladno a Myslivecký spolek
„Smejcenina“ Žilina. Jeho členové každoročně vytvářejí podmínky pro
důstojný průběh výstavy, ale i jarního svodu loveckých psů, který
probíhá v jejím rámci.
Posuzování trofejí probíhá ve čtvrtek od 9,00 hodin. Do té doby je
nutné trofeje do Žiliny odevzdat. Případný dřívější termín je možné
dohodnout na telefonu 605571729 s panem Miloslavem Jirátkem.
Věřím, že se na výstavě a svodu sejdou myslivci a kynologové, spolu s
rodinnými příslušníky a ostatními zájemci o myslivost, v hojném
počtu. Prostředí penzionu poskytuje příjemné prostředí pro
celodenní pobyt.
Další informace naleznete na přiloženém plakátu.
Ing. Petr Frühauf, předseda OMS Kladno
Ing. Petr Frühauf, předseda OMS KladnoChovatelská výstava trofejí 2018
Ve dnech 6. až 8. dubna 2018 proběhne v Penzionu Žilina tradiční
výstava trofejí. Je to příležitost, kdy se mohou setkat myslivci
z honiteb okresu Kladno, porovnat výsledky své práce v chovu
spárkaté zvěře a vyměnit si zkušenosti. Bohužel, zástupci některých
honiteb tuto akci dlouhodobě ignorují. Je třeba vědět, že hlavními
organizátory jsou orgány státní správy myslivosti. Podílejí se na ní
ČMMJ,z.s., Okresní myslivecký spolek Kladno a Myslivecký spolek
„Smejcenina“ Žilina. Jeho členové každoročně vytvářejí podmínky pro
důstojný průběh výstavy, ale i jarního svodu loveckých psů, který
probíhá v jejím rámci.
Posuzování trofejí probíhá ve čtvrtek od 9,00 hodin. Do té doby je
nutné trofeje do Žiliny odevzdat. Případný dřívější termín je možné
dohodnout na telefonu 605571729 s panem Miloslavem Jirátkem.
Věřím, že se na výstavě a svodu sejdou myslivci a kynologové, spolu s
rodinnými příslušníky a ostatními zájemci o myslivost, v hojném
počtu. Prostředí penzionu poskytuje příjemné prostředí pro
celodenní pobyt.
Další informace naleznete na přiloženém plakátu.
Ing. Petr Frühauf, předseda OMS Kladno