Chovatelská výstava trofejí a svod psů loveckých plemen 2017

07.04.2017 18:37

Už podesáté se chovatelská přehlídka a svod uskutečnily v Penzionu Žilina. Výstava byla třídenní, od 31. března do 2. dubna . Slavnostně byla zahájena 1. dubna, současně byl zahájen také svod psů loveckých plemen.

Organizátorem přehlídky je státní orgán řízení myslivosti, odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna, ve spolupráci  s ČMMJ OMS Kladno a Mysliveckým spolkem "Smejcenina" Žilina.

Trofeje byly předloženy z 34 honiteb. V jedné honitbě se trofejová zvěř nelovila, 10 honiteb trofeje nepředložilo. 178 srnčích trofejí, 3 trofeje jelena evropského, 10 jelena siky, 2 daňků, 5 muflonů, 3 divočáků a 4 lišek posuzovala odborná komise 30. a 31. března. Ze 178 srnčích trofejí bylo 25, t.j 14 %, hodnoceno jako nesprávný odstřel (započteny nejsou takto hodnocené trofeje z úhynů). 

Medailových hodnot dosáhlo 5 srnčích trofejí. Jedna zlatá se 132,15 bodu z honitby MS Velvary, 2 stříbrné ( MS Velké Přítočno 122,95 bodů, MS Smečno 126,90 bodů) a 2 bronzové (MS Vraný 107,35 bodů, HS Kamenný Most 108,60 bodů). Dva mufloni z honitby HS Třebichovice dosáhli hodnoty 228,35 a 216,1 bodů, tedy zlaté medaile. Ze 4 liščích trofejí měla 1 hodnotu zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzové medaile.Zlatá, stříbrná a bronzová medaile pocházejí od jednoho lovce z honitby HS Hostouň.

Naprostá většina majitelů trofejí věnovala jejich úpravě náležitou péči. Jsou si vědomi, že trofej podává svědectví o vztahu myslivce ke zvěři a k mysliveckým tradicím. Je proto smutné, že jsme se setkávali i s trofejemi upravenými nedbale, nedostatečně očištěnými a vybělenými, páchnoucími. Někteří lovci nepředložili spodní čelist a ztížili tak určení věku ulovené zvěře a tedy i posouzení, zda se jedná z  chovatelského hlediska o správně provedený lov.

Našli se i takoví, kteří neuvedli ani datum lovu. 

Alespoň však své trofeje předložili a příště, doufejme, nedostatky odstraní. Velká škoda však je, že představitelé mnohých honiteb přehlídku zcela ignorují. Připravují se tak o možnost porovnat výsledky chovu trofejové zvěře s ostatními honitbami a projevit příslušnost k mysliveckému cechu celého okresu.

V sobotu 1. dubna výstavu a svod zahájilo  trubačské kvarteto. Úvodní proslov přednesl vedoucí odboru životního prostředí kladenského Magistrátu Ing. Víta, který ocenil zejména práci funkcionářů a členů MS Žilina, na kterých již deset let leží hlavní tíha přípravy obou akcí. Přítomné přivítal také předseda OMS Kladno Ing. Petr Frühauf. Výstava a svod jsou již tradiční příležitostí k setkání myslivců okresu a vstupu do nového mysliveckého roku. 

Poté podal potřebné informace k zahájení svodu loveckých psů předseda kynologické komise OMS Viktor Veselý.

Na svodu bylo předvedeno 60 psů, z toho 33 ohařů: 6 MKO, 6 VOK, 5 NDO, 4 NKO, 4 Němečtí drátosrstí ohaři, 1 IS,1 GS,1  MMO, 1 VMO a 1 italský spinone.

Z ostatních plemen to bylo 8 jezevčíků, 5 německ`ch křepeláků, 5 borderterierů, 4 jagdterieři, 1 bulterier, 1 hladkosrstý foxterier, 1 srbský honič, 1 welshterier, 1 zlatý retriever a 1 porcelaine. Ohaři si udrželi vedoucí pozici  i přes nízké stavy drobné zvěře. Je ovšem skutečností, že ohaři se často chovají jako psi společenští.Psy posuzoval s erudicí a humorem jemu vastním pan Petr Buba.

Obě akce pokládáme za zdařilé.Posloužily k propagaci myslivosti a myslivecké kynologie i mezi nemysliveckou veřejností.

Fotografie naleznete ve Fotogalerii.