Chovatelská výstava trofejí a svod psů loveckých plemen 2018

15.04.2018 12:47

Organizací chovatelských výstav trofejí jsou ze zákona pověřeny Obce s rozšířenou působností. V okrese Kladno je to Magistrát města Kladna a Okresní úřad Slaný.

Spolupracuje s nimi Okresní myslivecký spolek ČMMJ Kladno a organizačně i materielně už tradičně a úspěšně také Myslivecký spolek Smejcenina Žilina.

Legislativním nedostatkem je, že pro uživatele honiteb není účast povinná. Proto některé honitby ,i přes urgence, trofeje nepředložily. 

Všechny důvody neznáme. U některých je to zřejmě odpor vůči pokud možno všem požadavkům "shora". Co není povinné, nebudou dělat. U dalších jsou to výmluvy typu: " Trofeje se tam poškodí" a podobně. Ano, trofeje se občas mohou vrátit poškozené, nejčastěji se jedná o vypadlé zuby a nosní kůstky.

Organizátoři samozřejmě zacházejí s trofejemi s náležitou péčí a opatrností. Ale napravovat chyby a nezodpovědnost některých předkladatelů nemohou. Kdo trofej preparoval, by měl uvolněné zuby a kůstky přilepit. A také řádně popsat a zabalit. Když to neudělá lovec, měl by to udělat předkládající hospodář, když už nedokázal svoje lovce  k tomu vychovat. Vím to nejlépe z vlastní zkušenosti. Ale co je zcela na mysliveckém hospodáři, nebo na tom, kdo za honitbu trofeje předkládá, je jejich řádné zabalení a uložení do krabice či přepravky. Setkáváme se bohužel i s tím, že jsou trofeje vloženy bez jakékoliv ochrany do krabice, navíc občas bez i bez identifikačních údajů (lovec, datum ulovení ...). Někteří lovci také nepředkládají spodní čelisti, bez kterých je obtížné určit věk ulovené  zvěře. A bohužel , najdou se i trofeje naprosto nedbale vypreparované, neočištěné a špatně vybělené.

Na úvod tedy trochu kritiky. Ta by měla vést k tomu, aby zmíněných nedostatků bylo příště co nejméně.

Na výstavě jsme  mohli vidět trofeje 168 srnců, z toho 7 medailových, v  rozpětí 105,48 až 125,65 bodů.

Dále byly předloženy trofeje 2 jelenů lesních, 10 jelenů siky japonského, 1 jezevce a 1 psíka mývalovitého. Z Obory Lány bylo předloženo několik kvalitních trofejí jelena lesního, siky k´japonského a daňka. Výstavu zpestřily i trofeje krocana divokého, sviště a divočáka z honiteb mimo okres Kladno.

 

V rámci výstavy se uskutečnil také svod loveckých psů. Předvedeno bylo 58 psů. S velkou erudicí a s laskavostí a humorem jemu vlastním je posuzoval pan Petr Buba.

Obě akce symbolicky otevřely nový myslivecký rok. Byly příležitostí k setkání myslivců a kynologů z celého okresu. 

Místo i zázemí pro obě akce jsou ideální. Poděkování patří členů MS Smejcenina Žilina za perfektní přípravu.

Za rok opět "Na shledanou"!

Petr Frühauf

Fotky ve Fotogalerii.