Chovatelská výstava trofejí

28.02.2017 12:57

Chovatelská výstava trofejí za rok 2016 se bude konat ve dnech 31. března až 2. dubna 2017 v Penzionu Žilina. Slavnostní zahájení bude v sobotu 1. dubna

od 9,00 hodin. V sobotu se uskuteční také svod loveckých psů. Výstava je spojena s řadou doprovodných akcí a prodejních výstav.

Žádáme zástupce všech honiteb, aby trofeje na výstavu předložili a umožnili tak komplexní posouzení úrovně chovu spárkaté zvěře v okrese Kladno.

Trofeje budou hodnoceny 29. a 30. března.  

Tato akce je příležitostí k setkání myslivců celého okresu v příjemném prostředí penzionu. Věřme, že se opět sejdeme v hojném počtu.