Dětský den s myslivostí 2018

05.06.2018 15:44

2. června 2018 se uskutečnil již třetí ročník Dětského dne s myslivostí, pořádaného Okresním mysliveckým spolkem Kladno , spolu s Centrem ekologické výchovy Čabárna. Pro děti byla přpravena celá řada ukázek z činnosti myslivců a z poznávání a ochrany přírody. Velký zájem vzbudily ukázky výcviku loveckých psů, stejně jako sokolníci s jejich dravci. U "mysliveckého stánku" mohly děti vidět ukázky paroží, kožešin, poznávaly podle obrázků druhy naší zvěře. Poslechly si i hlasy některých zvířat a ptáků , které lze  napodobit pomocí vábniček. Na dalších pracovištích děti poznávaly naše zpěvné ptáky, stromy a keře, vyráběly drobné předměty s přírodní tématikou. Kluci, ale  i mnohá děvčata si vyzkoušeli svoje schopnosti při střelbě ze vzduchovky a luku. A  všechny  děti si také mohly opéci špekáčky. Účast na pracovištích se dětem zaznamenávala , za odměnu pak dostaly malý dárek. 

Celým dnem nás doprovázeli myslivečtí trubači. Počasí se vydařilo. To, a jistě také dva úspěšné minulé dětské dny, se projevilo na účasti. Přišlo na 150 dětí se svými rodiči. Podle jejich zájmu o připravený program můžeme oprávněně usuzovat, že se jim Myslivecký den líbil. 

Je třeba poděkovat všem , kteří se na přípravě a organizaci podíleli. Úspěch celé akce nás přesvědčil, že čas věnovaný dětem má svůj význam při vzbuzení jejich zájmu o přírodu a myslivost. Rádi se s nimi sejdeme i vroce 2019.

Fotky ve Fotogalerii