Dotazník pro uživatele honiteb

10.10.2021 21:36

Podle  veterinární správy a odborníků na černou zvěř se očekává v dohledné době rozšíření afrického moru prasat z Německa, Polska a Slovenska na naše území. ČMMJ shromažďuje údaje o vlivu ekonomiky černé zvěře na hospodaření uživatelů honiteb. Ty jsou potřebné pro jednání s kompetentními orgány státu, s cílem omezit negativní důsledky AMP na hospodaření honiteb.

Upozorňujeme na dotazník, uveřejněný na webu ČMMJ v části Titulní strana - Novinky, nazvaný "Dotazník pro uživatele honiteb: ekonomika černé zvěře".

Vyplnění dotazníku vyžaduje jen několik minut času, které budou určitě účelně vynaloženy.