Jarní svod 2018

08.03.2018 10:42

ČMMJ z.s., Okresní myslivecký spolek Kladno

 

p o ř á d á

 

J A R N Í S V O D

 

 

 

v  sobotu dne 7. dubna 2018 v  obci Žilina, okr Kladno.

 

Sraz účastníků v 8,00 hodin v penzionu v Žilině. Zahájení svodu v 9,00 hodin.

 

Organizace……………………………………………………… OMS Kladno

Administrativní práce…………………………………………….Ing. Stanislava Ledvinková

Delegace rozhodčích…………………………………………… deleguje OMS Kladno

 

Pokyny pro vůdce:

Jarní svod se koná za každého počasí. Vůdci jsou povinni předvádět psa v rámci povolených metod výcviku tak, aby nedošlo k porušení zákona na ochranu proti týrání.

 

Při prezenci nutno předložit průkaz o původu psa, jeho pas či průkaz, v kterém bude zaznamenáno, že pes byl očkován proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě, leptospiroze, parvoviroze, členský průkaz ČMMJ. Proti vzteklině musí být provedeno základní očkování / primovakcinace / nejpozději 21 dnů před konáním dané akce a v termínech podle účinnosti vakcíny.

 

Pořadatel neručí za škody způsobené psem ani za jeho ztrátu.

Vůdce musí mít s sebou vodítko na psa. Volné pobíhání psů je nepřípustné!

 

 

Poplatky za jarní svod:

 

účastníci – členové ČMMJ z okresu Kladno: 150,- Kč

účastníci z jiných okresů a nečlenové ČMMJ: 250,- Kč

 

Poplatek za svod zašlete na účet OMS Kladno, do 4.4.2018. č.u.2900801611/2010, případné dotazy – tel.: PO, 10:00 – 16:00,

 

 

 

 

 

 

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ

 

Viktor Veselý, v.r.

předseda KK OMS ČMMJ Kladno