Jarní svod psů

29.02.2016 19:56

ČMMJ z.s. Okresní myslivecký spolek Kladno

 

p o ř á d á

 

J A R N Í   S V O D,

souběžně

Výstava mysliveckých trofejí Kladenska a Slánska

 

v sobotu dne 2. dubna 2016 v obci Žilina, okr Kladno.

 

Sraz účastníků v 8,00 hodin v penzionu „ŽILINA“ v Žilině.

 

Zahájení svodu v 9,00 hodin.

 

Organizace………………………………………………………OMS Kladno

Administrativní práce……………………………………………Ing. Stanislava Ledvinková

Delegace rozhodčích…………………………………………….deleguje OMS Kladno

 

Pokyny pro vůdce:

Jarní svod se koná za každého počasí. Vůdci jsou povinni předvádět psa v rámci povolených metod výcviku tak, aby nedošlo k porušení zákona na ochranu proti týrání.

 

Při prezenci nutno předložit členský průkaz ČMMJ, průkaz o původu psa, jeho pas či průkaz, v kterém bude zaznamenáno, že pes byl očkován proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě, leptospiroze, parvoviroze.

 

Proti vzteklině musí být provedeno základní očkování / primovakcinace / nejpozději 21 dnů před konáním dané akce a v termínech podle účinnosti vakcíny.

 

Pořadatel neručí za škody způsobené psem ani za jeho ztrátu.

Vůdce musí mít s sebou vodítko na psa. Volné pobíhání psů je nepřípustné!

Doprava účastníků na vlastní náklady.

Občerstvení zajištěno.

 

Poplatky za jarní svod:

účastníci – členové ČMMJ z okresu Kladno:              150,- Kč (sleva 40% )

účastníci z jiných okresů a nečlenové ČMMJ:            250,- Kč

 

Případné dotazy – tel. 606 646 844 : PO,  10:00 – 16:00,

 

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ

 

           Viktor Veselý, v.r.                                                                Ing. Stanislava Ledvinková

  předseda KK ČMMJ z.s. OMS Kladno                    jednatel ČMMJ z.s. OMS ČMMJ Kladno