Kurz uchazečů o první lovecký lístek

10.02.2022 22:12

Myslivecký kurz bude zahájen v neděli 20.3.2022 ve 13:00 hodin.

Výuka v rozsahu 66 hodin bude probíhat v Kladně v restauraci U Koně.

Konat se bude vždy v úterý od 16:00 a neděli od 13:00 hodin.

Cena  6.000 Kč zahrnuje kromě výuky také pojištění, učebnici, náklady na praktickou výuku střelby z loveckých zbraní a složení zkoušky.

Poplatek zaplaťe do 10.3.2022 na účet OMS Kladno 2900801611/2010, var.s. 20032022

 

Po kurzu následuje roční praxe v honitbách a poté zkouška. Adepti, kteří při zkoušce neuspějí z jednoho předmětu, mohou zkoušku z tohoto předmětu opakovat za poplatek, který alespoň částečně pokryje náklady, se zkouškou spojené. Při neúspěchu ze dvou a více předmětů je nutné celý kurz opakovat.

Při zodpovědném přístupu k přípravě na zkoušku, se není třeba opakování kurzu obávat.