Kurz uchazečů o první lovecký lístek 2021

22.11.2020 10:33

OMS Kladno uspořádá v roce 2021 další kurz uchazečů o první lovecký lístek. Zahájen bude v březnu, výuka v rozsahu 66 hodin bude probíhat v Kladně.

Konat se bude vždy v úterý a neděli odpoledne. Cena je 5500 Kč, zahrnuje kromě výuky také pojištění, učebnici, náklady na praktickou výuku střelby z loveckých zbraní. Po kurzu následuje roční praxe v honitbách a poté zkouška. Adepti, kteří při zkoušce neuspějí z jednoho předmětu, mohou zkoušku z tohoto předmětu opakovat za poplatek, který alespoň částečně pokryje náklady, se zkouškou spojené. Při neúspěchu ze dvou a více předmětů je nutné celý kurz opakovat.

Při zodpovědném přístupu k přípravě na zkoušku, se není třeba opakování kurzu obávat.

Přihlášku je možno podat emailem na formuláři, který naleznete v rubrice "Dokumenty ke stažení", nebo přímo v kanceláři OMS vždy v pondělí od 10 do 16 hodin.

Těšíme se na Vaše přihlášky, rádi Vás přivítáme mezi myslivci.