Kurz uchazečů o první lovecký lístek, informace o způsobu organizace

12.01.2021 23:00

Sekretariát ČMMJ, z.s. Praha vydal metodický pokyn ke způsobu organizace kurzů v situaci, kdy není známo, jaká opatření k útlumu pandemie budou platit v jarních měsícíh, kdy plánujeme zahájení kurzu.

K tomu sdělujeme:

- kurz bude zahájen v březnu 2021. Přesný termín a podrobné informace budou zveřejněny na webu OMS a přihlášeným uchazečům zaslány emailem.

- uchazečům budou předány učebnice, adeptské knížky a budou pojištěni.

- současně začne běžet roční adeptská lhůta v honitbách. Nejvýhodnější je sjednat si výkon praxe v honitbách sami. Tomu, kdo tuto možnost nemá, zajistí

  honitbu OMS. Uchazeči dostanou smlouvu o výkonu praxe, uzavřenou mezi OMS, honitbou a adeptem. V dohodnutém termínu podepsanou smlouvu předají   OMS, jden výtisk zůstane honitbě a jeden adeptovi. Každý také dostane osnovu , podle které se bude praxe vykonávat.

- vlastní výuka bude zahájena buď distančním způsobem krátce po zahájení kurzu, nebo v podzimním období klasickou výukou. Tato verze je       pravděpodobnější. Pokud to nebude možné ani na podzim, bude nutné přistoupit už definitivně k distanční výuce.

 Očekáváme, že ČMMJ, případně Ministerstvo zemědělství, vydá ke kurzům a zkouškám další pokyny. 

Věříme, že se nám podaří  kurz úspěšně rozjet a dokončit tak, aby mohli uchazeči na jaře příštího roku úspěšně složit zkoušku z myslivosti.