Kurzy uchazečů o 1. lovecký lístek a pro myslivecké hospodáře 2022

04.01.2022 17:42

OMS uspořádá v roce 2022 opět kurz pro uchazeče o první lovecký lístek. Zahájen bude v březnu, výuka v rozsahu 66 hodin bude probíhat v Kladně.

Konat se bude vždy v úterý a v neděli odpoledne v restauraci U koně v Kročehlavech.

Cena kurzu je 6.000 Kč. Zahrnuje kromě výuky také pojištění, učebnici, praktickou výuku střelby z loveckých zbraní. Prvním dnem zahájení kurzu je zahájena také roční praxe. Ta zahrnuje účast na výkonu činnosti v honitbě, účast na různých akcích, pořádaných mysliveckými organizacemi (výstavy, kynologické, soklonické, střelecké a společenské akce a pod.). Osnovu praktické činnosti každý uchazeč obdrží při zahájení kurzu.

Po ukončení praxe bude vykonána zkouška. Skládá se před devítičlennou komisí ze sedmi učebních předmětů. Adepti, kteří neuspějí z jednoho předmětu, mohou zkoušku z tohoto předmětu opakovat v určeném termínu za poplatek 2.000 Kč.

Při neúspěchu ze dvou a více předmětů je nutné celý kurz opakovat. Při zodpovědném přístupu k přípravě na zkoušku, se není třeba opakování kurzu obávat.

Přihlášku je možné podat emailem na formuláři, který naleznete v rubrice "Dokumenty ke stažení", nebo po telefonické domluvě přímo v kanceláři OMS.

Těšíme se na Vaši účast, rádi Vás přivítáme mezi myslivci.

Kurz pro myslivecké hospodáře

Pokud se přihlásí alespoň 8 zájemců, bude v květnu t.r. zahájen kurz pro myslivecké hospodáře. Přípravný kurz má rozsah 20 hodin. Odborná praxe následuje po teoretické přípravě v trvání šesti měsíců. Poté se skládá zkouška, která má písemnou a ústní část.

Kurz bude zahájen v květnu 2022. Přihlášení zájemci dostanou včas podrobné instrukce.

Přihlášky  naleznete v rubrice "Dokumenty ke stažení".

Cena kurzu je 5.500 Kč.