Léčení srnčí zvěře proti parazitózám

09.01.2018 21:44

Myslivecké spolky honiteb Slatina, Třebusice a Třebichovice oznamují uživatelům okolních honiteb, že dne 5. února t.r. použijí léčivo Cermix, určené k léčbě parazitóz u srnčí zvěře. Po dobu ochranné lhůty 28 dnů u přežvýkavců ,  14 dnů u divokých prasat,  nelze zvěřinu v uvedených a sousedících honitbách používat k lidské spotřebě.

Ing. Petr Frühauf