Lesní zkoušky

02.09.2019 14:14

Okresní myslivecký spolek KLADNO , ČMMJ z.s.

Pořádá ve spolupráci s LS Lány

Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen

 21.9.2019

 

Sraz účastníků- prezence, přejímka psů v 8,00 hodin na LS Lány,  Lesní 140,

parkoviště zajištěno oproti hl. budově

Zahájení zkoušek v 9,00 hodin.

 

Organizace………………………………………………….OMS Kladno

Administrativní práce………………………………………ing Stanislava Ledvinková

Delegace rozhodčích……………………………………….deleguje OMS Kladno

Pokyny pro vůdce:

Zkouší se dle platného Zkušebního řádu ČMMJ.

Vůdci jsou povinni předvádět psa v rámci povolených metod výcviku tak, aby nedošlo k porušením zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Při prezenci je nutno předložit členský průkaz ČMMJ, průkaz o původu psa, jeho pas či průkaz, v kterém bude zaznamenáno, že byl pes očkován proti vzteklině, psince a dalším.

Proti vzteklině musí být provedeno základní očkování / primovakcinace / nejpozději 21 dnů před konáním dané akce a dále v termínech podle účinnosti vakcíny.

S přihláškou zašlete kopii PP u rasy, kde je požadována a změřena výška psa (do 55cm)(ostaní plemena)

V přihlášce uveďte číslo Vašeho zbrojního průkazu a průkazu zbraně.

V případě, že vůdce není držitelem zbrojního průkazu a bude požadovat zajištění střelce od pořadatele, uhradí na místě jednorázový poplatek 100 Kč. POŽADAVEK na střelce - UVÉST  do PŘIHLÁŠKY!

Pořadatel neručí za škody způsobené psem, ani za jeho ztrátu. Vůdce musí mít s sebou veškeré pomůcky k vedení psa na  LZ. Volné pobíhání psů je nepřípustné.

Doprava účastníků na vlastní náklady.

Občerstvení zajištěno.

 

Poplatky za zkoušky:

Účastníci - členové ČMMJ z okresu Kladno                  600,- Kč   (sleva  45%)

                - členové ČMMJ z jiných okresů                  800,- Kč   (sleva  27%)

                - nečlenové ČMMJ                                    1100,- Kč

 

Poplatek uhraďte na účet OMS Kladno 2900801611/2010,

v.s. tet. číslo psa, do poznámky jméno a LZ. Přihlášky zasílejte do 16.9.2019

Přihláška je platná po zaplacení poplatku.

 

Případné dotazy – tel.: PO – 10:00  -  16:00 hod: tel.: 606646844, jinak 603721382