Memoriál Václava Mejstříka

22.09.2014 19:46

Memoriál Václava Mejstříka

V sobotu 20.září 2014 uspořádal
OMS ČMMJ Kladno tradiční  Memoriál
Václava Mejstříka. Připomněli jsme si tak vynikajícího střelce a myslivce,
který se nadlouho zapsal do historie loveckého střelectví v našem okrese.

Závod se uskutečnil na střelnici
"Halda Buštěhrad" za účasti 12 střelců.

Střílelo se 2x20 terčů na loveckém
kole. Nejlepšího výsledku dosáhl Milan Paur se ziskem 33 bodů, z toho 8
dvojstřelů. Druhý František Pesl získal 32 bodů, 7 dvojstřelů, třetí Libor
Klíma 32 bodů, 6 dvojstřelů.

Memoriál by si zasloužil větší účast
střelců. Pravdou ovšem je, že nás, kteří jsme Václava Mejstříka znali a mohli
obdivovat jeho střelecké mistrovství, ubývá. A ti mladší mají už nové vzory.

Věřím ale, že své místo si memoriál
ve střeleckých soutěžích okresu udrží.

Ing. Petr Frühauf

(Fotografie jsou uveřejněny ve
Fotogalerii) 


a Mejstříka