Myslivecká vyznamenání

27.02.2019 10:44
ČMMJ vydala Směrnice k vyznamenáním Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.
,platné od 18.11.2017. Jejich plné znění naleznete na webu ČMMJ v rubrice Právo a
předpisy, interní předpisy ČMMJ.
V působnosti OMS Kladno se k ocenění práce ve prospěch myslivosti využívají velmi
málo. Myslivecká rada OMS proto vyzývá zástupce honiteb, členy ČMMJ, aby tuto
možnost neopomíjeli.
Nejvyšší vyznamenání,, Čestný myslivecký řád“ a ,,Za zásluhy o myslivost
I. Stupně“ , schvaluje Myslivecká rada ČMMJ. Návrhy předkládají OMS,
chovatelské kluby, Kluby ČMMJ, komise ČMMJ a dozorčí rada ČMMJ vždy do
konce února.
V kompetenci OMS jsou následující vyznamenání a ocenění:
- vyznamenání „Za zásluhy o myslivost II. Stupně“ ( stříbrný odznak )
- vyznamenání „Za zásluhy o myslivost III. Stupně ( bronzový odznak )
- „Věrnostní medaile“
- „Čestné uznání „
- „ Čestné členství „
Návrhy na tato vyznamenání a ocenění je možno předkládat OMS v průběhu celého
roku. V hodnou příležitostí k předání je konání Okresního mysliveckého sněmu, který
se bude v letošním roce konat 25. dubna ve Slaném. Aby se předání na sněmu mohlo
uskutečnit, je třeba návrhy podat do konce března.
Návrhy je nutné řádně odůvodnit. Je nezbytné se při tom důsledně řídit „Směrnicí

..“,  zveřejněnou v plném znění na webu ČMMJ. 

Za MR OMS Kladno Petr FrühaufČMMJ vydala Směrnice k vyznamenáním Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.
,platné od 18.11.2017. Jejich plné znění naleznete na webu ČMMJ v rubrice Právo a
předpisy, interní předpisy ČMMJ.
V působnosti OMS Kladno se k ocenění práce ve prospěch myslivosti využívají velmi
málo. Myslivecká rada OMS proto vyzývá zástupce honiteb, členy ČMMJ, aby tuto
možnost neopomíjeli.
Nejvyšší vyznamenání,, Čestný myslivecký řád“ a ,,Za zásluhy o myslivost
I. Stupně“ , schvaluje Myslivecká rada ČMMJ. Návrhy předkládají OMS,
chovatelské kluby, Kluby ČMMJ, komise ČMMJ a dozorčí rada ČMMJ vždy do
konce února.
V kompetenci OMS jsou následující vyznamenání a ocenění:
- vyznamenání „Za zásluhy o myslivost II. Stupně“ ( stříbrný odznak )
- vyznamenání „Za zásluhy o myslivost III. Stupně ( bronzový odznak )
- „Věrnostní medaile“
- „Čestné uznání „
- „ Čestné členství „
Návrhy na tato vyznamenání a ocenění je možno předkládat OMS v průběhu celého
roku. V hodnou příležitostí k předání je konání Okresního mysliveckého sněmu, který
se bude v letošním roce konat 25. dubna ve Slaném. Aby se předání na sněmu mohlo
uskutečnit, je třeba návrhy podat do konce března.
Návrhy je nutné řádně odůvodnit. Je nezbytné se při tom důsledně řídit „Směrnicí
..“, zveřejněnou v plném znění na webu ČMMJ.
Za MR OMS Kladno Petr FrühaufČMMJ vydala Směrnice k vyznamenáním Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.
,platné od 18.11.2017. Jejich plné znění naleznete na webu ČMMJ v rubrice Právo a
předpisy, interní předpisy ČMMJ.
V působnosti OMS Kladno se k ocenění práce ve prospěch myslivosti využívají velmi
málo. Myslivecká rada OMS proto vyzývá zástupce honiteb, členy ČMMJ, aby tuto
možnost neopomíjeli.
Nejvyšší vyznamenání,, Čestný myslivecký řád“ a ,,Za zásluhy o myslivost
I. Stupně“ , schvaluje Myslivecká rada ČMMJ. Návrhy předkládají OMS,
chovatelské kluby, Kluby ČMMJ, komise ČMMJ a dozorčí rada ČMMJ vždy do
konce února.
V kompetenci OMS jsou následující vyznamenání a ocenění:
- vyznamenání „Za zásluhy o myslivost II. Stupně“ ( stříbrný odznak )
- vyznamenání „Za zásluhy o myslivost III. Stupně ( bronzový odznak )
- „Věrnostní medaile“
- „Čestné uznání „
- „ Čestné členství „
Návrhy na tato vyznamenání a ocenění je možno předkládat OMS v průběhu celého
roku. V hodnou příležitostí k předání je konání Okresního mysliveckého sněmu, který
se bude v letošním roce konat 25. dubna ve Slaném. Aby se předání na sněmu mohlo
uskutečnit, je třeba návrhy podat do konce března.
Návrhy je nutné řádně odůvodnit. Je nezbytné se při tom důsledně řídit „Směrnicí
..“, zveřejněnou v plném znění na webu ČMMJ.
Za MR OMS Kladno Petr Frühauf