Kulturní a propagační komise OMS Kladno

04.05.2013 11:53

 

Členové:
Vladimír Moravec
Jaroslav Štika
Petr Veselý
       
Myslivost a kultura má nezastupitelný význam.Mnoho odvětví si pro svou tvorbu bere náměty ze života zvěře,lovectví,kynologie a myslivosti.Opery,časopisy,publikace,hudba,sochařství,architektura,výtvarné umění,písemnictví,beletrie a mnoho dalších.Umění obsahující tyto motivy není určeno pouze myslivcům,ale i široké veřejnosti.
Vstupte do našich řad a pomozte nám při ochraně přírody,krajiny a volně žijícich živočichů.Pomozte zachováním mysliveckých tradic a zvyků,jako kulturního dědíctví po našich předcích.Pomozte vlastním příkladem,prací s mládeží,besedou,přednáškou,výstavou trofejí,mysliveckou výstavou, kynologickou akcí, sokolnickou akcí a konáním mysliveckých plesů.
Všechny tyto formy propagace pomohou k oslovení veřejnosti i nemyslivecké a ukáží práci,snahu a obětavost poctivých myslivců.
Myslivosti zdar KPK OMS Kladno