Myslivecký kroužek

18.10.2017 18:47

OMS Kladno se trvale snaží získat pro myslivost děti a mládež. Předseda a jednatelka  poměrně často navštěvují mateřské a základní školy, ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Čabárna se uskutečnily už dva úspěšné Dětské dny s myslivostí.

Podařilo se "rozjet" i myslivecký kroužek, který jsme otevřeli s centrem Labyrint - Spirála v Kladně. Zatím má málo členů. Věříme ale, že se zájem zvýší a kroužek se udrží. Všechny děti ve věku od 10 let do kroužku srdečně zveme.

Ve Fotogalerii naleznete snímky ze druhé schůzky kroužku 18. října 2017.