Myslivecký kurz 2023 až 2024

17.11.2022 13:45

Okresní myslivecký spolek Kladno bude opět pořádat kurz uchazečů o první lovecký lístek.

Kurz zahájíme v březnu 2023. Výuka v rozsahu 66 hodin bude probíhat v restauraci U Koně v Kladně - Kročehlavech, případně v kanceláři OMS.

Jednotlivé lekce se budou konat vždy v úterý od 16,00 do 20,00 hodin a v neděli od 13,00 do 19,00 hodin.

Cena kurzu je 6.000 Kč a zahrnuje kromě výuky také učebnici, pojištění, náklady na praktickou výuku střelby z loveckých zbraní a složení zkoušky.

Poplatek lze uhradit v kanceláři OMS, nebo zaslat na účet OMS Kladno č. 2900801611/2010, var. s. 20032022.

Přihlášku si lze stáhnout v rubrice "Dokumenty ke stažení" a zaslat emailem, nebo předat v kanceláři OMS.

Součástí kurzu je roční praxe v honitbě, která záčíná dnem zahájení kurzu. Honitbu si dohodne uchazeč sám, nebo mu ji doporučí OMS. Výkon praxe bude podložen smlouvou, uzavřenou mezi OMS a příslušnou honitbou.

Po ukončení praxe, to je v dubnu nebo květnu 2024, se uskuteční zkouška. Úspěšní absolventi obdrží vysvědčení, na jehož základě mu příslušný orgán státní správy myslivosti vystaví lovecký lístek.

Pokud absolvent u zkoušky neuspěje z jednoho předmětu, může zkoušku z tohoto předmětu opakovat za poplatek, ktrerý pokryje náklady, se zkouškou spojené. Při neúspěchu ze dvou a více předmětů je nutné celý kurz opakovat.

Při zodpovědné přípravě na zkoušku se není třeba opakování kurzu obávat.

Podrobné pokyny, t.j. rozvrh učebních hodin,termín střeleb, smlouva a osnova pro výkon praxe, budou včas zveřejněny na tomto webu a přihlášeným 

uchazečům zaslány emailem, nebo předány na první lekci. Případné dotazy rádi zodpovíme telefonicky, nebo osobně v úředních hodinách.

Těšíme se, že mezi námi přivítáme zájemce o myslivost, kteří po ukončení kurzu rozšíří řady myslivců v našich honitbách.

Myslivosti zdar!

Ing. Petr Frühauf, předseda OMS Kladno