Myslivecký kurz 2024 až 2025

18.10.2023 12:00

Okresní myslivecký spolek Kladno bude opět pořádat kurz uchazečů o první lovecký lístek.

Kurz zahájíme 12. března 2024.od 17:00 hod v kanceláři OMS. Tímto dnem začíná roční praxe v honitbě. Honitbu si adept dohodne sám, nebo mu ji doporučí OMS. V den zahájení kurzu bude adeptům předána učebnice, smlouva pro výkon praxe a bude uzavřeno pojištění na celou dobu teoretické i praktické přípravy.

Výuka v rozsahu 66 hodin bude probíhat vždy v úterý od 16 do 20 hodin a v neděli od 13 do 19 hodin v kanceláři OMS. Rozvrh výuky bude přihlášeným včas předán.

Cena kurzu je 6.000 Kč a zahrnuje kromě výuky také učebnici, pojištění, náklady na praktickou výuku střelby z loveckých zbraní a složení zkoušky.

Poplatek lze uhradit v kanceláíři OMS, nebo zaslat na účet OMS č. 2900801611/2010, var. s. 12022024.

Přihlášku lze stáhnout v rubrice "Dokumenty ke stažení" a zaslat e-mailem, nebo předat v kanceláři OMS.

Po ukončení kurzu se  bude konat zkouška. Úspěšní absolventi obdrží vysvědčení, na jehož základě mu příslušný orgán státní správy myslivosti vystaví lovecký lístek.(termín bude upřesněn)

Pokud absolvent u zkoušky neuspěje z jednoho předmětu, může zkoušku z tohoto předmětu  opakovat za poplatek 2.000 Kč. Při neúspěchu ze dvou

a více předmětů je nutné  opakovat celý kurz.

Při zodpovědné přípravě na zkoušku se není třeba opakování kurzu obávat.

Těšíme se, že mezi námi přivítáme zájemce o myslivost, kteří po ukončení rozšíří řady myslivců v našich honitbách.

Případné dotazy rádi zodpovíme na telefonech:  603 721 382 , Ing. Ledvinková a 606 256 190 , Ing. Frühauf, nebo osobně v úředních hodinách OMS.

Myslivosti zdar!

Ing. Petr Frühauf, předseda ČMMJ, OMS Kladno