Nácvik na noru Kožova Hora

04.07.2023 13:52

Nácvik na umělé noře Kožova Hora

nácviky budou probíhat 9.7., 23.7., 6.8., 20.8. 3.9. a 17.9. vždy od 17.00 hod

kontakt - normistr Viktor Veselý 724 524 458