Nácvik na zkoušky pro noru

04.05.2022 17:26

Termín nácviků na umělé noře Kožova Hora

nutno domluvit předem

s normistrem Liborem Hančem 702 674 377

15.5.2022

29.5.2022

12.6.2022

26.6.2022

10.7.2022

24.7.2022

31.7.2022

07.8.2022

14.8.2022

21.8.2022

28.8.2022

04.9.2022

11..9.2022