NÁCVIK nory KOŽOVA HORA

14.06.2020 20:39

Od 21.06.2020 bude probíhat nácvík na umělé noře Kožova hora vždy od 17 hod každých čtrnáct dnů.


V zaří každou neděli.

Kontakt Libor Hanč 702 674 377.