Nácviky norování Kožova Hora

06.06.2019 20:49

Tréninky norování na Kožově Hoře se bodou konat 16.6., 30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 15.9..

Vždy od 17:00 hod. Telefonní kontakt na normistra: Libor Hanč 702 674 377