Oblastní výstava

18.06.2014 09:51

Oblastní výstava

Českomoravská kynologická jednota

  člen ČMKU

           a

Výstavní výbor Praha 6

     pořádají

13. OBLASTNÍ  VÝSTAVU

psů všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU 

s klubovou  výstavou

německých krátkosrstých ohařů,

se speciální výstavou

velký a malý münsterlandský ohař a německý dlouhosrstý ohař

4.10.2014

kemp Džbán v Praze 6 - Vokovicích

Pro výstavu platí výstavní řád ČMKU.

PROGRAM

   8:00 -   9:00  přejímka psů

   9:00 -   9:30  slavnostní zahájení výstavy

   9:45 - 14:00  posuzování v kruzích

14:30 - 15:30  soutěže

UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK

1. uzávěrka   20.8.2014

2. uzávěrka     4.9.2014

KONTAKTNÍ ADRESA

        Výstavní výbor Oblastní výstavy psů všech plemen

   Sídlištní 136/24

165 00 Praha 6 - Lysolaje  

tel. 602123510 ( úřední den pondělí 9:00-18:00 hodin) 

TŘÍDY

třída štěňat    4 - 6 měsíců

třída dorostu   6 - 9 měsíců

třída mladých    9-18 měsíců

mezitřída  15-24 měsíců

třída otevřená od 15 měsíců

třída pracovní od 15 měsíců, pro psy se zkouškou z výkonu 

    (nutno doložit fotokopii certifikátu zkoušky, který vystavují     organizace pověřené ČMKU nebo přímo ČMKU)

třída vítězů  od 15 měsíců, pro psy s titulem mezinárodního či 

národního šampióna, klubového či národního vítěze

nebo vítěze speciální výstavy, evropský vítěz a světový vítěz

(nutno doložit fotokopii dokladu o udělení příslušného  titulu)

třída veteránů od 8 let

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Vystavovaný jedinec může být přihlášen pouze do jedné z uvedených tříd. 

TITULY

Oblastní výstava:  Vítěz třídy, Oblastní vítěz

Speciální výstava: CAC,CAJC, Vítěz speciální výstavy, BOJ, R.CAC, BOB, BOV

Klubová výstava : bez zadání titulu 

SOUTĚŽE

Soutěžit lze pouze se psem, který je na výstavu přihlášen.

Dítě a pes - věková kategorie 6-8 let;

Nejkrásnější pes dorostu Oblastní výstavy - do soutěže nastupují jedinci         ocenění známkou velmi nadějný 1 ve třídě dorostu;

Nejkrásnější mladý pes Oblastní výstavy - do soutěže nastupují jedinci         ocenění známkou výborný 1 ve třídě mladých; 

Nejhezčí pár psů - pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě  posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele;

Nejlepší chovatelská skupina - do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni; tito jedinci nemusí být v majetku chovatele;

Nejkrásnější veterán Oblastní výstavy - do soutěže nastupují jedinci ocenění známkou výborný 1ve třídě veteránů;

Nejkrásnější  pes   Oblastní výstavy   - do   soutěže   nastupují   jedinci   s  titulem  Oblastní vítěz,   vítězové  plemene (BOB)  ze speciální výstavy a  vítěz klubové výstavy. Výsledky ze soutěží se nezapisují do PP. 

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY

Pro každého psa je nutno čitelně vyplnit samostatnou přihlášku. K přihlášce musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie obou stran průkazu původu hlášeného jedince, doklad o zaplacení výstavního poplatku a doklad pro zařazení do třídy pracovní či vítězů. Pro zařazení do třídy pracovní je nutno k přihlášce připojit fotokopii certifikátu o vykonané zkoušce (pro lovecká plemena vystavuje ČMKJ, pro služební plemena ČKS a pro ostatní ČMKU), nestačí kopie soudcovských tabulek nebo diplomu ze zkoušky. Pro zařazení do třídy vítězů je nutno k přihlášce připojit fotokopii dokladu o udělení titulu opravňujícího k zařazení do této třídy. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy vítězů nebo certifikát o absolvování předepsané zkoušky pro třídu pracovní nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené. Vyplněnou přihlášku s požadovanými přílohami zašlete doporučeně na adresu pořadatele. Přijetí přihlášky bude potvrzeno vstupním listem týden před výstavou.

VÝSTAVNÍ POPLATKY

     1.uzávěrka   2.uzávěrka

za prvního psa    500,-Kč   600,-Kč

za druhého a dalšího psa   400,-Kč   500,-Kč

veteráni, dorost a štěňata   200,-Kč   300,-Kč

(při přihlášení více psů nemůže být považován za prvního psa)

soutěže     100,-Kč   100,-Kč

Ve výstavním poplatku je zahrnuto vstupné pro jednu osobu a u prvního psa katalog. Výstavní poplatky lze uhradit složenkou nebo bankovním převodem na účet č.162809339/0800 u České spořitelny Praha 6, VS telefonní číslo, případně poštovní poukázkou typu C na kontaktní adresu výstavy, nebo hotově v sekretariátu výstavy (Výstavní výbor Oblastní výstavy psů, Sídlištní 136/24, Praha 6) vždy v pondělí od 9.00 do 18.hodin. Doklad o zaplacení připojte k přihlášce. Pro rozlišení plateb první a druhé uzávěrky rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou. V případě nekonání výstavy z důvodu vyšší moci budou výstavní poplatky použity na úhradu nákladů spojených s přípravou výstavy.

ROZHODČÍ: Petr Buba pro Speciální výstavu KDO

ROZHODČÍ: Přemysl Malý pro Klubovou výstavu KCHNKO Praha

Ostatní rozhodčí deleguje ČMKJ 10 dní před konáním výstavy.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem zvířete v zájmovém chovu. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003. Psi musí být klinicky zdrávi a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 veterinárního zákona. Veterinární přejímku provede od 8:00 do 9:00 hodin veterinární lékař. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou a nesplňují uvedené veterinární podmínky, se nesmí výstavy zúčastnit.

Schválený řád ochrany zvířat č.j. 11718/2007-11020 ze dne 3.4.2007.

DOKLADY NUTNÉ K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ

* očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata

* vstupní list

* průkaz původu psa

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pro výstavu platí ustanovení Výstavního řádu ČMKU.

Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Výstava je přístupná psům všech plemen zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI. Importovaní jedinci v majetku občanů ČR musí být zapsáni v plemenných knihách ČMKU. Z účasti na výstavě se vylučují psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny, psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat, dále psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům a psi s kupírovanýma ušima. Vodění štěňat na výstavu za účelem jejich prodeje je zakázáno.

Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.  

PROTESTY

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů - porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně v průběhu výstavy současně se složením jistiny ve výši 1000,-Kč. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává. V případě zamítnutí protestu propadá složená jistina ve prospěch pořadatele výstavy.

INZERCE V KATALOGU

pro vystavovatele a soukromé osoby:  1000,-Kč za A5 500,-Kč za ½A5

pro firmy:                2000,-Kč za A5    1000,-Kč za ½A5

Rozsah inzerátu musí odpovídat požadované velikosti formátu.

INFORMACE O DOPRAVĚ

MHD: ze stanice metra "Dejvická" (trasa A) tram č. 20 nebo 26 do stanice "Nádraží Veleslavín" a odtud asi 400m pěšky po směrovkách.

Autem: z Vítězného náměstí po Evropské ulici až k čerpací stanici ESSO, za ní zabočit doprava a dále asi 400m po směrovkách. Možnost parkování v těsné blízkosti


Plakát

Českomoravská kynologická jednota

  člen ČMKU

           a

            Výstavní výbor Praha 5 a 6

     pořádají

13. OBLASTNÍ  VÝSTAVU

psů všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU 

s klubovou  výstavou

německých krátkosrstých ohařů,

se speciální výstavou

velký a malý münsterlandský ohař a německý dlouhosrstý ohař

4.10.2014

kemp Džbán v Praze 6 - Vokovicích

Pro výstavu platí výstavní řád ČMKU.

PROGRAM

   8:00 -   9:00  přejímka psů

   9:00 -   9:30  slavnostní zahájení výstavy

   9:45 - 14:00  posuzování v kruzích

14:30 - 15:30  soutěže

UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK

1. uzávěrka   20.8.2014

2. uzávěrka     4.9.2014

KONTAKTNÍ ADRESA

        Výstavní výbor Oblastní výstavy psů všech plemen

   Sídlištní 136/24 

165 00 Praha 6 - Lysolaje  

tel. 602 123 510 ( úřední den pondělí 9:00-18:00 hodin)

Přihlášky a propozice na výstavu:  

www.myslivost.cz/omspraha6

e-mail: praha6@oms-myslivost.cz