Okresní myslivecký ples 2018

03.12.2017 02:19

Po úspěšných mysliveckých plesech v roce 2016 a 2017 připravil Okresní myslivecký spolek Kladno již v novodobé historii ples třetí. Konat se bude opět 

v Domě kultury Kladno a to v pátek 2.února 2018.

Srdečně zveme všechny myslivce i veřejnost. Ples nepochybně přispěje k propagaci myslivců a jejich práce pro myslivost , péči o zvěř a přírodní prostředí.

Oba minulé plesy byly úspěšné jak po stránce společenské, tak i ekonomické. Věříme, že tomu bude tak i u plesu v roce 2018.

K tomu je potřebná podpora co největšího počtu myslivců a honiteb . Uvítáme každou její formu. Atˇ už pomoc při přípravě a organizaci plesu, tak

i příspěvky do tomboly, nebo sponzorské dary.

Těšíme se na shledání s Vámi a věříme, že se společně na plese dobře pobavíme.