Okresní myslivecký ples byl úspěšný

07.02.2018 17:38

Dne 2.února 2018 se uskutečnil , v moderní historii už třetí, okresní myslivecký ples.

Uspořádala ho ČMMJ,z.s., Okresní myslivecký spolek Kladno. Jestliže dva předcházející plesy byly účastníky hodnoceny velmi kladně, ten letošní je ještě předčil.

A to není hodnocení pořadatelů, ale v podstatě všech účastníků a veřejnosti. Předpokladem k úspěchu plesu je vždy kvalitní hudba, dobré organizační zajištění a prostředí, které vytváří podmínky k dobré zábavě. A samozřejmě, u mysliveckého plesu zvláště, bohatá tombola. Všechny tyto atributy byly zřejmě splněny.

Jsme tomu rádi. Věříme, že ples přispěl ke zlepšení náhledu části veřejnosti na myslivce a myslivost. Ne samozřejmě  všech občanů. Jsou tací, krerým vadí pohled na ulovenou zvěř a odsuzují myslivost a lov jako takový. 

Ples okresního formátu si nelze představit bez organizační i manuální práce mnoha lidí. Patří jim za to dík. Odměnou jim může být jen pocit, že přispěli svým dílem k celkovému úspěchu. 

Velmi si vážíme všech sponzorů, kteří svými dary obohatili tombolu. Jsou to myslivecké spolky, jednotliví myslivci, podnikatelé a organizace.

Musíme přiznat i  chybu, která částečně narušila vydávání tomboly. Omlouváme se všem, které tato chyba postihla. Snažili jsme se výpadek 30 cen výhercům nahradit, a to cenami , kterých se vzdali pořadatelé.

Věříme, že tento nedostatek nenarušil celkově příznivý dojem z plesu a těšíme se na další. Ten se bude konat 19. ledna 2019. Těšíme se na další setkání s Vámi.                                                                                                                                                                                                                                                  Fotografie naleznete ve Fotogalerii.