Okresní myslivecký sněm 2016

11.04.2016 16:10

       POZVÁNKA

 

 ČMMJ,z.s., Okresní myslivecký spolek Kladno
pořádá ve čtvrtek 12. května 2016 od 17. hodin  v restauraci Baráčnický dům  (též U Maisnerů) v  Kladně


       Okresní myslivecký sněm


Na sněm jsou zváni všichni členové ČMMJ, registrovaní u  OMS  Kladno. 

Program:    1. Zahájení, uvítání hostů
                    2. Volba komisí mandátové a komise pro návrh usnesení
                    3. Zprávy předsedů odborných komisí

                    4. Zpráva Okresní dozorčí rady

                    5. Zpráva předsedy o stavu OMS a finančním hospodaření

                    7. Plán činnosti na rok 2016

                    8. Rozpočet na rok 2016

                    9. Diskuse

                  10.Usnesení

                  11. Závěr

 
Ing. Petr Frühauf v.r.                                    Pavel Adam v.r.

       předseda                                                  místopředseda   

 

Povánky na sněm byly odeslány členům na jejich emailové adresy, nebo poštou.  V bodech 7. a 8. programu si prosím opravte rok 2015 na rok 2016, jak je správně uvedeno na těchto stránkách.

Zdůrazňujeme, že na sněm jsou zváni všichni členové, nikoliv delegáti, stejně, jako tomu bylo v minulém roce. 

Očekáváme, že svojí účastí a aktivním přístupem k jednání, podpoříte snahu Okresní myslivecké rady  k dalšímu zlepšení práce OMS.