Okresní myslivecký sněm 2017

18.04.2017 15:25

 

                     POZVÁNKA

 ČMMJ,z.s., Okresní myslivecký spolek Kladno
pořádá ve čtvrtek 18. května 2017 od 16. hodin,  v restauraci Baráčnický dům, M. Horákové 403  (U Meisnerů) v  Kladně


                          Okresní myslivecký sněm

 

Na sněm jsou zváni všichni členové ČMMJ, registrovaní u OMS  Kladno. 

Program:      1. Zahájení, uvítání hostů
                     2. Volba komisí mandátové a komise pro návrh usnesení

                    3. Vystoupení člena Myslivecké rady ČMMJ JUDr. Vacka
                    4. Zprávy předsedů odborných komisí

                    5. Zpráva Okresní dozorčí rady

                    6. Zpráva předsedy o stavu OMS a finančním hospodaření

                    7. Plán činnosti na rok 2017

                    8. Rozpočet na rok 2017

                    9. Diskuse

                  10. Usnesení

                  11. Závěr

 

Ing. Petr Frühauf v.r.                                           Pavel Adam v.r.

       předseda                                                       místopředseda