Okresní myslivecký sněm 2018

14.02.2018 19:21

Okresní myslivecký sněm 2018

Okresní sněm ČMMJ,z.s., OMS Kladno se bude konat ve čtvrtek 12. dubna 2018 v restauraci „Baráčnický dům“ (U Maisnerů) od 17,00 hodin. Zváni jsou všichni členové, registrovaní u OMS Kladno. Pozvánky budou zaslány nejpozději 30 dnů před konáním sněmu elektronickou poštou. Členům, na které není spojení pomocí emailu, bude pozvánka zaslána poštou.

Na sněmu bude přítomen zástupce Myslivecké rady ČMMJ, který nás jistě seznámí s aktuálními úkoly a problémy, které ČMMJ a pojišťovna Halali v současné době řeší.

Sněm bude rovněž informován o návrhu na zvýšení členských příspěvků. Tento návrh  byl předložen 17. listopadu 2017 Sboru zástupců, což je nejvyšší orgán ČMMJ. Sbor zástupců návrh neschválil. Většina předsedů OMS vyslovila požadavek, aby se k němu mohla vyjádřit před jeho opětovným projednáním členská základna. Bylo přijato usnesení, že návrh bude opět předložen Sboru zástupců 9. června 2018. Návrh na zvýšení příspěvků je zveřejněn v této rubrice.

Okresní myslivecký sněm je bohužel členy málo navštěvován. Přitom aktivní přístup členů je jak pro ČMMJ, tak pro OMS velmi důležitý. Můžeme nesouhlasit s některými opatřeními našeho vedení, nebo vedení OMS. Neměli bychom však naši organizaci opouštět. Častým argumentem je, že pro nás ČMMJ nic nedělá. Ale ona dělá, už jen tím , že je to jediná myslivecká organizace, která je schopna jednat s legislativními orgány, s aktivisty ochrany přírody, ministerstvy a prosazovat zájmy myslivců a myslivosti. Ne vždy s dostatečnou účinností. Ale jak tyto zájmy mohou prosazovat myslivci, kteří si zaplatí pojištění u některé z pojišťoven a stojí stranou? Nemohou. Svým postojem ale společnou stavovskou organizaci oslabují.

Přijďte proto na náš sněm. Budete mít možnost vyslovit se k práci OMS i ČMMJ a svým dílem přispět k jejímu zlepšení.

Ing. Petr Frühauf, předseda OMS Kladno