Okresní myslivecký sněm 2019

19.03.2019 10:57

Okresní myslivecký sněm , jehož každoroční konání je dáno stanovami ČMMJ, je určen ke zhodnocení činnosti OMS za uplynulý rok a k přijetí úkolů a plánů na rok příští. Členové ČMMJ zde mají příležitost vyslovit se k práci Okresní myslivecké rady, i k činnosti celé Českomoravské myslivecké jednoty.

Bohužel, účast na sněmech je nízká. Na tom loňském bylo přítomno jen 13 procent členů.

Setkáváme se s názorem, že veškerá činnost OMS se odehrává na kladensku, slánsko je opomíjeno. To rozhodně není záměrem Okresní myslivecké rady.

V poslední době proto některé akce na slánsku organizujeme. Rozhodli jsme se zde uspořádat i okresní myslivecký sněm. Konat se bude ve čtvrtek 

25. dubna  od 17 hodin v hotelu Hejtmanský dvůr ve Slaném.

Zůčastnit se mohou všichni členové, organizovaní u OMS Kladno. Všichni budou pozváni elektronickou, nebo klasickou poštou.

Uvítáme, když se sněmu zůčastní podstatně více členů, než v minulosti. Když přispějí ke zlepšení činnosti jak OMS, tak i ČMMJ jako celku. A to jak náměty ke zlepšení práce, tak i kritickými připomínkami.                                                                                                                                                                                      Pro myslivce i  myslivost je silná stavovská organizace nezbytná a nenahraditelná. Pomozme ji takovou zachovat.