Okresní myslivecký sněm 2020

18.01.2020 17:41

Brzy uplyne rok odkonání okresního mysliveckého sněmu. Konal se v dubnu 2019, v hotelu Hejtmanský dvůr ve Slaném. Z celkového počtu členů se sněmu zúčastnilo jen 34, tedy asi 10 %. To pro nás bylo zklamáním. Zejména když ze slánské části okresu , přišli pouze tři členové.

Letošní sněm se uskuteční ve čtvrtek 16. dubna od 17 hodin, opět v hotelu Hejtmanský dvůr ve Slaném.

Sněm bude volební, končí totiž pětileté funkční období členům okresní myslivecké rady, i okresní dozorčí rady. Pozváni na něj budou opět všichni členové, registrovaní u OMS Kladno a to buď elektronickou, nebo klasickou poštou.

Všichni také budou vyzváni, aby navrhli kandidáty  pro volby do obou orgánů. Pro získání návrhů volíme tento způsob. Honitby totiž nejsou základními organizacemi ČMMJ. Navíc většina čelných funkcionářů, tedy  mysliveckých hospodářú a předsedů mysliveckých spolků a jiných nájemců či vlastníků honiteb, není členy ČMMJ. Bude důležité, aby se členové ČMMJ vjednotlivých honitbách na vhodném kandidátovi dohodli a v předstihu před sněmem návrh předali na OMS.

Odstupující Okresní myslivecká rada bude na sněmu skládat účty ze své činnosti v uplynulém volebním období. Pokládáme  ho za vcelu úspěšné. Zásadní je zejména fakt, že se podařilo OMS finančně stabilizovat a eliminovat tak důsledky kriminálního působení bývalé jednatelky Tkáčové.

ČMMJ , jakkoliv k ní , respektive k jejím funkcionářům, můžeme mít řadu kritických výhrad, je pro řízení a obhajobu myslivců a myslivosti, nenahraditelná. Svojí roli ale nemůže plnit bez aktivní podpory svých členů. To platí i o okresních mysliveckých spolcích. Přijďte proto na okresní sněm, podpořte svoji stavovskou organizaci svojí účastí, náměty pro další činnost i kritikou. A vy, kteří pro to máte předpoklady organizační, časové a zejména máte chuť do práce, pomozte získat do funkcí lidi, kteří pomohou činnost OMS dále zlepšovat.

Ing. Petr Frühauf, předseda