Okresní myslivecký sněm 2020

17.05.2020 08:05

   Okresní myslivecký sněm 2020

 

Sněm se měl konat 16. dubna 2020. Ze známých důvodů se však konat nemohl.

Akce podobného druhu jsou vázány na možnost využití restauračních zařízení. Ta budou zpřístupněna 25. května. Vzhledem k nutnosti svolat sněm s dostatečným předstihem před jeho konáním, rozhodla Okresní myslivecká rada sněm uskutečnit 18. června 2020, a to opět ve Slaném, v Hotelu Hejtmanský dvůr.

Pozvánky s programem jednání dostali všichni členové ČMMJ, registrovaní u OMS Kladno buď elektronickou, nebo klasickou poštou. Přesto, že je to řečeno naprosto jasně, domnívají se někteří členové, že se sněmu mohou zúčastnit jen delegáti. Nikoliv, s právem hlasovacím se mohou zúčastnit všichni registrovaní členové.

V březnu t.r. jsme na tomto webu zveřejnili informaci o konání sněmu spolu se žádostí, abyste sněm podpořili svojí účastí. Loňského se totiž zúčastnili jen 34 členové, z toho ze slánské části okresu pouze tři. Doufejme, že letos to bude lepší. Už proto, že sněm bude volební. Na webu i v průvodním dopisu k pozvánce jsme Vás požádali o pomoc při získání návrhů na kandidáty do nové Okresní myslivecké a Okresní dozorčí rady. Musím bohužel konstatovat, že ohlas na tuto žádost byl nulový. Přesto se nám podařilo obě kandidátky sestavit. Nejsou však uzavřeny, návrhy je možné stále dávat. Vhodné však je, aby byly podány ještě před konáním sněmu. Myslím, že současná OMR odvádí dobrou práci. Na sněmu podáme její hodnocení za uplynulé volební období. Samozřejmě je stále co zlepšovat. Proto přivítáme pomoc každého, kdo má schopnosti a vůli přispět k posílení významu a prestiže naší stavovské organizace.

V říjnu tohoto roku budou také zvoleny nová myslivecká a dozorčí rada ČMMJ.

Věřme, že se podaří získat a zvolit lidi, kteří budou funkce vykonávat se vší odpovědností a snahou, aby naše organizace v roce 2023 oslavila sto let svého trvání

v plné síle a dokázala účinně hájit zájmy myslivců a myslivosti.

Myslivosti zdar!

 

Ing. Petr Frühauf, předseda OMS Kladno