Okresní myslivecký sněm 2021

22.08.2021 21:10

Opatření, přijatá vládou k potlačení kovidové epidemie nám znemožnila konat sněm v obvyklém termínu. Je však nutné projednat se členy důležité informace, které ovlivňují činnost ČMMJ, jejich pobočných spolků, t.j . Okresních mysliveckých spolků i jednotlivých členů. Sněm je proto nutné uskutečnit.

Zvolili jsme zářijový termín a jako místo konání  penzion v Žilině. Sněmu se mohou zúčastnit všichni členové, registrovaní u OMS Kladno. Přestože to připomínáme každý rok a je to uvedeno i na pozvánce, někteří funkcionáři mysliveckých spolků se snaží na sněm vysílat jen vybrané zástupce členů ČMMJ z honiteb. Je to nesprávný postup, sněm je určen pro všechny členy.

Věříme, že si členové  najdou čas k účasti na sněmu. Proběhl volební sbor zástupců ČMMJ, 3. září se uskuteční celostátní porada předsedů a jednatelů OMS. Obě tyto akce přinášejí důležité informace, které budou na sněmu podány. 

Těšíme se na Vaši účast.

Okresní myslivecká rada OMS Kladno

 


 

         POZVÁNKA

ČMMJ,z.s., Okresní myslivecký spolek Kladno


pořádá ve čtvrtek 23. září 2021 od 17. hodin, v motorestu

v Žilině u Kladna, Družecká 153, Žilina

Okresní myslivecký sněm

 

Na sněm jsou zváni všichni členové ČMMJ, registrovaní u OMS Kladno.

Program:   

 1. Zahájení, uvítání delegáta ze sekretariátu ČMMJ

 2. Volba mandátové a volební komise

 3. Volba návrhové komise

 4. Zprávy z odborných komisí

 5. Zpráva Okresní dozorčí rady

 6. Zpráva předsedy o stavu OMS a finančním hospodaření

 7. Zpráva mandátové komise

 8. Volba předsedy kulturní komise

 9. Diskuse

 10. Usnesení

 11. Závěr

 
Ing. Petr Frühauf v.r.                                  Bc. Pavel Flener v.r.

         předseda                                               místopředseda