Okresní myslivecký sněm 2024

15.04.2024 15:24

 

POZVÁNKA

 

 

Okresní myslivecký spolek Kladno

 

pořádá ve čtvrtek 16. května 2024

 

v Restauraci Velká Dobrá, Karlovarská ul. 315

 

 

Okresní myslivecký sněm

 

Prezence od 16,30 hodin, zahájení v 17,00 hodin.

 

 

Na sněm jsou pozváni všichni členové ČMMJ, tedy nikoliv jen delegáti za jednotlivé honitby, registrovaní u OMS Kladno.

 

 

Program: 1. Zahájení

2. Volba komise návrhové a pro přípravu usnesení

3. Předání mysliveckých vyznamenání

4. Zprávy předsedů odborných komisí

5. Zpráva okresní dozorčí rady

6. Kontrola usnesení z posledního sněmu

7. Zpráva předsedy o stavu a finančním hospodaření OMS

8. Rozpočet na rok 2024

9 . Plán činnosti na rok 2024 a 1. pol. 2025

10. Diskuse

11. Usnesení

12. Závěr

 

 

 

 

předseda Ing. Petr Frühauf v.r.

místopředseda Ing. Pavel Flener v.r.