Okresní myslivecký sněm OMS ČMMJ,z.s. Kladno

11.04.2023 20:24

Okresní myslivecký sněm se bude konat ve čtvrtek 11. května 2023 od 16 hodin v restauraci U Bejčků, Kladno - Švermov.

Na programu budou zprávy předsedů odborných komisí, okresní dozorčí rady a zpráva předsedy OMS. Dále schválení výsledků hospodaření za rok 2022, plán činnosti a rozpočet na rok 2023.

V diskuzi je možné se vyjádřit ke všem oblastem činnosti OMS i ČMMJ jako celku.  

Na sněm jsou zváni všichni členové ČMMJ, registrovaní u OMS Kladno, ne tedy jen zástupci honiteb.

Ve čtrnáctidenním předstihu budou všichni členové pozváni písemnou pozvánkou s programem jednání.

K účasti srdečně zve Okresní myslivecká rada.