Změny v přípravě okresního mysliveckého sněmu

10.03.2015 18:25

Českomoravská myslivecká jednota prožívá v 92. roce své existence vážné problémy. Ty byly a jsou vyvolány nedůvěrou členů ve vedení  ČMMJ, u některých i snahou ušetřit na členských příspěvcích. Dochází ke značnému úbytku členů jak v rámci ČR, tak i v našem okrese.

To značně ČMMJ poškozuje a oslabuje. Bez silné stavovské organizace však myslivci nebudou mít vliv na legislativní procesy, ani na aktivity různých organizací a skupin , zaměřené proti myslivcům a myslivosti.

Myslivecká rada OMS Kladno usiluje o zachování OMS, v minulém volebním období těžce poškozeného zpronevěrou všech jeho finančních prostředků.

O budoucnosti ČMMJ a OMS budeme se členy hovořit na okresním mysliveckém sněmu, který se bude konat 14. května 2015 v Kladně, v restauraci Baráčnický dům (U Maisnerů) od 17. hodin.

Na rozdíl od dříve konaných sněmů na něj budou pozváni všichni členové, registrovaní u OMS Kladno, nikoliv tedy jen delegáti.

Na sněm budou členové včas pozváni písemně nebo emailem.

Uvítáme, když se s dotazy a náměty obrátíte na OMS kdykoliv předtím.

Letošní sněm bude volební. Připravte si proto v honitbách vhodné kandidáty do okresní myslivecké a dozorčí rady. 

Podpořte svojí účastí na sněmu a aktivním přístupem kjeho práci svoji organizaci, Českomoravskou mysliveckou jednotu.

Ing. Petr Frühauf