Okresní přehlídka trofejí 2019

05.03.2019 18:01

Již řadu let je přehlídka trofejí zvěře, ulovené v minulém roce, pořádána Magistrátem města Kladna, ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem a Mysliveckým spolkem "Smejcenina Žilina"  v Penzionu Žilina. 

Letos se přehlídka koná od pátku 39.3. do neděle 31.3. 2019. Slavnostně bude zahájena v sobotu 30. března  v 9,00 hodin, spolu se zahájení jarního svodu psů loveckých plemen.

Trofeje se budou hodnotit komisí, určenou Magistrátem, ve čtvrtek 28.března. 

Trofeje je nutné odevzdat nejpozději ve čtvrtek  do 9,00 hodin do Penzionu Žilina, nebo dříve. V tom případě je nutné se předem domluvit se zástupcem Honitby "Smejcenina Žilina",panem Miloslavem Jirátkem, tel. 605 571 729.

Řádně upravené, popsané a zabalené trofeje, opatřené vyplněnými a k trofeji přivázanými štítky, je třeba zapsat do seznamu, který byl spolu s pokyny zaslán mysliveckým hospodářům. 

Výstava a svod jsou příležitostí k setkání myslivců celého okresu, k výměně zkušeností a posouzení úrovně chovu spárkaté zvěře v jednotlivých honitbách.

Je proto velmi žádoucí, aby se výstavy zúčastnily a  trofeje předložily všechny honitby.