Ozdravná akce spárkaté zvěře

27.01.2016 10:52

Některé honitby v kladenském okrese letos opět přistupijí k léčbě parazitóz spárkaté, především srnčí zvěře. Léčivo lze aplikovat pouze na základě veterinárního předpisu, vydaného po předchozím vyšetření vzorků trusu na výskyt vnitřních cizopasníků. Toto vyšetření však neodhalí napadení larvamí podkožních a nosních střečků. O jejich výskytu a napadení srnčí zvěře těmito parazity je nutné podat veterinární službě věrohodné informace.

O aplikaci léčiva musí uživatel honitby informovat uživatele všech okolních honiteb a podat hlášení veterinární správě.

Ve východní části okresu oznámili léčení zvěře uživatelé honiteb Budeč Dřetovice, Pod Homolkou Slatina a Hubert Třebusice.

Léčivo, a to Cermix s účinnou látkou ivermektin, bude aplikováno 6. a7. února 2016. Po pěti dnech, tedy 12.února, je nutné léčivo, které zvěř nepřijala, odstranit. Od té doby se počítá ochranná lhůta, která činí u přežvýkavé zvěře 28 dní, tj. do 11. března, u divokých prasat 14 dní, tj. do 26. února. Divočákům je třeba přijímání lečiva znemožnit. Víme však, se k němu často dostanou i po překonání nejrůznějších překážek.

Černou zvěř tedy bude možné  lovit až od 27. února. A to jak v honitbách, kde se léčilo, tak i v honitbách sousedních.

Ing. Petr Frühauf