Petice na podporu myslivosti

07.06.2022 15:48

Vážené kolegyně, kolegové,

 

Již mnohokrát jsme upozorňovali na vývoj legislativy na půdě Evropského parlamentu a Evropské komise, kde nás zastupuje mezinárodní myslivecká organizace FACE. Bohužel tlaky zejména ze strany Evropské komise jsou stále větší. Přicházející omezení často mají zcela opačné dopady na stav naší krajiny, než očekávají tvůrci těchto omezení. Dochází k tlaku na omezování tradičních způsobů mysliveckých hospodaření napříč Evropou a mnoho dalšího. FACE ve spolupráci s mysliveckými organizacemi z EU, včetně Českomoravské myslivecké jednoty, zpracovalo petici za účelem podpory tvorby kvalitní myslivecké legislativy.

 

Petice je součástí velké mezinárodní kampaně, která má pomoci zlepšit vnímaní myslivců nejenom na půdě v Bruselu.

 

Toto jsou hlavní požadavky petice:

 

  1. Požadujeme biologicky rozmanitou Evropu pro všechny.
  2. Požadujeme, aby ochrana přírody podporovaly myslivce v ochranářské práci, a to i v chráněných oblastech.
  3. Požadujeme, aby evropské zákony na ochranu přírody byly přínosem pro celé ekosystémy včetně stanovišť dosud opomíjené drobné zvěře. To platí i pro mokřady a obdělávané plochy.
  4. Požadujeme objektivnější a na důkazech založený přístup politiků k myslivosti, a to s respektem k regionálním mysliveckým postupům a tradicím.
  5. Požadujeme objektivní hodnocení stavů populací velkých šelem na základě vhodných kritérií a stanovení postupu pro změnu jejich zařazení na seznamu chráněných druhů podle Směrnice o stanovištích.
  6. Požadujeme, aby byli myslivci uznáni jako součást řešení ochrany přírody, kterou fakticky jsou, ne falešně prezentováni jako problém.
  7. Požadujeme, aby zákony a rozhodnutí ovlivňující myslivost byly spravedlivé, znamenaly jasný přínos ochraně přírody a respektovaly zásady subsidiarity a proporcionality.
  8. Požadujeme respekt k evropskému kulturní dědictví, které má zásadní význam pro budoucnost rozmanité Evropy a pro obohacení života občanů.

 

 

Jak petici podpořit?

 

Stačí kliknout na odkaz níže, kde vyplníte jméno, příjmení a email. Na emailovou adresu následně obdržíte potvrzovací email, který musíte otevřít a potvrdit vámi provedený podpis.

https://signforhunting.com/

Prosíme o sdílení petice mezi členy vašich pobočných spolků, klubů, mezi kolegy myslivce, přátele a rodinu.