Podzimní zkoušky 2.září 2017

04.09.2017 09:02

  Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen uspořádal OMS ČMMJ Kladno v honitbách Vysoký Švermov a Kodřice Pchery. Členové obou honiteb zkoušky organizačně velmi dobře zvládli. Sbor rozhodčích posuzoval kvalifikovaně a objektivně. Popřálo i počasí, takže jsme byli svědky zdařilé kynologické akce.

Zúčastnilo se 11 ohařů. Uspělo 10 psů, jeden byl ze zkoušek odvolán. Vítězem se stal NKO Arm z Dufkova dvora paní Veroniky Vaštové s 297 body, druhý MKO  vůdkyně Renaty Schmarcové dosáhl 292 bodů, třetí NOD , kterého vedla paní Zuzana Veselá, měl rovněž 292 bodů. 

Z ostatních plemen dosáhl nejlepšího výsledku německý křepelák Boženka z polesí Bor pana Milana Kratochvíla.

Je potěšitelné, že přes úbytek drobné zvěře zájem o mysliveckou kynologii trvá. Pravda, také díky držitelům psů z měst, kteří v myslivecké praxi pak svoje psy nevyužívají. I tak ale přispívají k udržení zájmu o chov psů loveckých plemen.

Fotky naleznet e veFotogalerii.