Podzimní zkoušky 28.10.2020

31.08.2020 15:39

P O D Z I M N Í  Z K O U Š K Y    

  ve STŘEDU dne 28. října 2020 – MS Záhoří Slatina, okr. Kladno

 

Sraz účastníků v 8,00 hodin v restauraci Olovnice U nás, Kladenská 66

Zahájení zkoušek v 9,00 hodin.

 

Organizace…………………………………………………    OMS Kladno

Administrativní práce………………………………………  ing Stanislava Ledvinková

Delegace rozhodčích………………………………………. deleguje OMS ČMMJ Kladno

 

Pokyny pro vůdce:

Zkouší se dle platného Zkušebního řádu ČMMJ. Vůdci jsou povinni předvádět psa v rámci povolených metod výcviku tak, aby nedošlo k porušením zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Při prezenci je nutno předložit členský průkaz ČMMJ, průkaz o původu psa, jeho pas či průkaz, v kterém bude zaznamenáno, že byl pes očkován proti vzteklině, psince, a další.

Proti vzteklině musí být provedeno základní očkování / primovakcinace / nejpozději 21 dnů před konáním dané akce a v termínech podle účinnosti vakcíny.

V případě, že vůdce není držitelem zbrojního průkazu a bude požadovat zajištění střelce od pořadatele, uhradí na místě zástupci pořádající organizace (řediteli zkoušek) jednorázový poplatek 100 Kč. Požadavek na střelce- uvést v přihlášce. V přihlášce uvést též POHLAVÍ a číslo ČIPu!

Pořadatel neručí za škody způsobené psem, ani za jeho ztrátu. Vůdce musí mít vodítko na psa. Volné pobíhání psů je nepřípustné!

Poplatky za zkoušky:

Účastníci  -  členové ČMMJ z okresu Kladno                600,- Kč  

                - členové ČMMJ z jiných okresů                800,- Kč  

                - nečlenové ČMMJ                                  1000,- Kč

 

Přihlášku zašlete na adresu omskladno@seznam.cz, poplatek  na účet OMS Kladno (č.ú. 2900801611/2010) nejpozději do 19.10. 2020, var.s. - tet. číslo psa, případně v poznámce PZ a jméno psa. Přihláška je platná po zaplacení poplatku.

 

Případné dotazy – tel.: PO,  9 – 16:00.: . tel.: 606 646 844 –sekretariát OMS Kladno, 603 721 382

                                                                         724 524 458 – Viktor Veselý předseda KK OMS